Zdravlje je najveće bogatstvo

Karikatura “Zdravlje je najveće bogatstvo” objavljena je (u boji) na naslovnici u Ježu 25. lipnja 1949. (br. 521, god. XV), a autor je Dragan Savić.

Dana 28. lipnja 1948., u odsustvu jugoslavenske delegacije, članice Informbiroa donijele su poznatu Rezoluciju. U završnom dijelu Rezolucije, “zdravi elementi” unutar KPJ pozivaju se na svrgavanje Titova vodstva: “Zadatak ovih zdravih članova KPJ jeste da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju svoje pogreške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršćuju jedinstvenu socijalističku frontu protiv imperijalizma, ili, – ako se današnji rukovodioci KPJ pokažu za to nesposobni − da ih smijene i istaknu novo internacionalističko vodstvo KPJ”. Često se koristi i istoznačnica “zdrave snage”.

Karikatura se izruguje sa sintagmom “zdravi elementi” svojim naslovom “Zdravlje je najveće bogatstvo” kao i komentarom u formi dijaloga ispod karikature. Samom karikaturom, koja prikazuje tvorničke objekte i ogroman natpis “FABRIKA” (na ćirilici), dominiraju tvornički dimnjaci koji simboliziraju dobro “zdravlje” jugoslavenskog gospodarstva.„Karikatura je oduvijek jedne veselila, a druge plašila.”

Fadil Hadžić
Anatomija smijeha (studije o fenomenu komičnoga), 1998.