Vlado Kristl

Stvaralaštvo Vlade Kristla (Zagreb, 1923. – München, 2004.) obilježila je neprekidna borba protiv nametnutih konvencija, o čemu svjedoči bogat opus djela koji obuhvaća crteže, slike, animirane i eksperimentalne filmove, karikature i plakate. Bio je član grupe EXAT 51 (skraćeno za Eksperimentalni atelje) i jedan od pionira Zagrebačke škole animiranog filma.

Za vrijeme Drugoga svjetskog rata Kristl je radio za Agitprop u Otočcu, gdje je izrađivao plakate, letke, ilustracije i karikature. Nakon završetka rata, 1949. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti, nakon čega postaje članom grupe EXSAT 51, te 1953. godine, zajedno s Ivanom Piceljom, Aleksandrom Srnecom i Markom Rašicom, izlaže u Društvu arhitekata Hrvatske na prvoj izložbi apstraktne umjetnosti. Važan je i za stvaranje pokreta Nove tendencije koji djeluje od 1961. do 1973.

KARIKATURE: