TISAK

fgsdgsdf„Danas gotovo nema novina bez paprenog začina koji se zove karikatura.”

Fadil Hadžić
Anatomija smijeha (studije o fenomenu komičnoga), 1998.