Riječi … i … djela

Od početka listopada 1949. u Ježu počinje objavljivanje serije karikatura kojom se kritizira sovjetski ministar vanjskih poslova A. J. Višinski kao eksponent deklarativne miroljubive, a u biti “imperijalističke” politike SSSR-a.

Prva karikatura u toj seriji (Jež, 1. listopada 1949., br. 535, god. XV) i jedna od originalnijih je bila ova u formi igrače karte. Prikazuje Višinskog kako u rukama drži maslinovu grančicu i goluba mira te njegov obrnuti lik koji maše notama i ekonomskom blokadom, a u ruci drži patku (simbol laži i klevete). Karikatura je objavljena u boji, a autor je Sabahudin Sabo Hodžić.

Oštro kritiziranje SSSR-a vezano je uz ojačani položaj Jugoslavije na Zapadu, Kardeljev govor u Ujedinjenim narodima (26. rujna 1949.) i pristupanje Jugoslavije Vijeću sigurnosti.