Opreznost u Bugarskoj

Karikatura „Opreznost u Bugarskoj“ u duhovitoj kompoziciji opisuje pometnju i mobilizaciju koja je u Sofiji nastala kada je iz jugoslavenske ambasade izašla jedna mačka. Karikatura je objavljena (u boji) u Ježu 22. listopada 1949. (br. 537, god. XV), a autor je Sabahudin Sabo Hodžić.

S posebnom pažnjom su u tisku propraćeni montirani sudski procesi Koči Dzozeu (Albanija), Trajču Kostovu (Bugarska) i Laslu Rajku (Mađarska). Jež je najviše pažnje posvetio Sofijskom procesu Trajču Kostovu, bugarskom političaru, koji je od 1946. bio prvi zamjenik predsjednika vlade Georgija Dimitrova Mihajlova. Nakon rezolucije Informbiroa Kostov je 1949. na montiranom procesu bio osuđen na smrt i strijeljan. Rehabilitiran je 1956.