Kad odrasteš, kad razmisliš, kaz’će ti se samo

fgdgdfg