Jež

fgdfgdf

KARIKATURE:„Suvremena karikatura u novinama je sve češće politički komentar, koji ponekad više kaže nego ozbiljni uvodnik na istu temu.”

Fadil Hadžić
Anatomija smijeha (studije o fenomenu komičnoga), 1998.