Bez naslova…

… ili »Kako CK SKP(b) zamišlja ekonomske odnose između socijalističkih zemalja«

Karikatura koja se nalazi na koricama albuma karikatura “Iza paravana” nije potpisana. Pregledavajući tiskovine iz 1949. može se potvrditi da ova karikatura nije prije objavljivana te da je nastala za ovaj album.

Međutim, u Narodnom listu od 19. listopada 1949. (br. 1355, god. V) objavljena je karikatura Ivana Kušanića “Kako CK SKP(b)* zamišlja ekonomske odnose između socijalističkih zemalja”, koja ima istu temu i vrlo sličnu kompoziciju kao i karikatura s korica albuma “Iza paravana”. Obje karikature prikazuju kravu muzaru koja je mažena, pažena i hranjena od jednih dok mlijeko skupljaju drugi − povlašteni. Za razliku od karikature u Narodnom listu, na kojoj nitko od prikazanih nije prepoznatljiv, na karikaturi koja krasi korice albuma, jasno je da je onaj tko skuplja mlijeko − Andrej Januarjevič Višinski.

Sovjetski političar A. J. Višinski je od 1940.–1949. (potom i 1953.–1954.) bio zamjenik ministra vanjskih poslova SSSR-a i stalni sovjetski delegat pri UN-u, a u periodu 1949.–1953. ministar vanjskih poslova.

Na vanjskopolitičkome planu prevladava, bar s obzirom na napise u novinama, vrlo neobičan odnos “toplo-hladno” između Jugoslavije i SSSR-a. S jedne strane SSSR i dalje iskazuje podršku u vezi Slovenske Koruške, no s druge Jugoslaviju se potpuno ignorira prilikom osnivanja SEV-a (Vijeća za uzajamnu ekonomsku pomoć) nepozivanjem na osnivačku sjednicu. Nešto prije toga, početkom 1949., Jugoslavija i SSSR potpisali su trgovinski sporazum za 1949., kojim je robna razmjena smanjena osam puta zbog nesuglasja oko omjera uvoza i izvoza (SSSR je npr. htio dobivati više olova za manje nafte). Možda je i taj sporazum igrao ulogu u nepozivanju Jugoslavije na osnivačku sjednicu SEV-a.

________________________
* Svesavezna komunistička partija (boljševika)