Ivan Lučev

Slikar, grafičar i karikaturist Ivan Lučev bio je učenik Andréa Lhotea u Parizu. Lhote je bio veliki pedagog, kod koga su se školovali mnogi slikari – Sava Šumanović, Sveta Lukić, Milenko Šerban, Petar Lubarda i mnogi drugi. Velik je njegov doprinos u razvoju karikature, kao i likovnoj i grafičkoj obradi knjiga.

KARIKATURE: