Ivan (Ivo) Kušanić

Ivo Kušanić je hrvatski karikaturist, slikar i autor animiranih filmova (Zagreb, 9. V. 1924 – Beograd, 21. III. 2003).

Studij slikarstva završio 1952. na Akademiji u Zagrebu. Stripove i karikature objavljivao kao srednjoškolac; nakon suradnje u partizanskim listovima za II. svjetskog rata trajno se odlučio za karikaturu. Radio u Kerempuhu (Zagreb), Ježu (Beograd) i Politici (Beograd), povremeno surađujući u više drugih listova, pa se uvrstio među vodeće karikaturiste u bivšoj Jugoslaviji. Pretežito se bavio političkom karikaturom. Kao glavni crtač, odnosno redatelj, ostvario je nekoliko crtanih filmova zagrebačke (Susret u snu, 1957; Strašilo, 1957; Lažni kanarinac, 1958) i beogradske proizvodnje (Rampa, 1966; Konferencija, 1966). Nakon odlaska u mirovinu intenzivnije se bavio slikarstvom.

Crteži od br. 106508 do 106517 su ilustracije Ive Kušanića iz knjige Branka Čopića “Priče partizanske” , objavljene 1945. godine, II izdanje, Napok . Pronađene su 2020. godine su u maloj biblioteci bivšeg MRNH, u mapi “Lucija omotnice, ilustracije, naslovnice”.

KARIKATURE: