IMPRESUM

Virtualna izložba Hrvatskog povijesnog muzeja

IZA PARAVANA
Ibeovska karikatura u jugoslavenskom tisku

______________________

AUTORICA
Ana Filep

STRUČNE SURADNICE
Petra Braun
Maja Karić

GRAFIČKO OBLIKOVANJE
Ana Filep

FOTOGRAFIJE
Ivana Asić
Ana Filep

ADMINISTRACIJA
Ana Filep
Zdenka Šinkić

ZAHVALA
dr. Nazif Veledar, autor Leksikona znamenitih Bošnjaka (Sabahudin (Sabo) Hodžić)